**** De eerst volgende Praatavond is op maandag 9 maart om 20:00 uur gastspreker dan: Casper Hanken van Millers Oils