**** Vanwege de ontwikkelingen i.v.m. het Corona-virus wordt ons programma gewijzigd. Tot nader bericht worden al onze activiteiten afgelast en/of naar een later tijdstip verplaatst. Dit geldt ook voor de OTV Driedaagse rit naar Luxemburg in juni ****

Brandstofperikelen.
Enkele overpeinzingen over brandstof en het op weg houden van onze mooie oldtimers.

Het zal niemand ontgaan zijn dat per x oktober van dit jaar de benaming van de benzineproducten aan de pomp veranderd is. Ook is er meer ethanol aan de benzine toegevoegd vanwege het milieu. ln heel Europa dezelfde benaming, E 10 of E5, hetgeen wil zeggen dat er maximaal 10 of 5%

ethanol toegevoegd is aan de benzine. Let wel, sommige E5-benzinesoorten hebben geen ethanol-toevoeging. Toch wel verwarrend die naamgeving.

Ethanol is een blend van de benzine, zoals er vele andere blends aan benzine toegevoegd worden. Ethanol is niets anders dan alcohol. En volgens de CEO van Alco te Rotterdam, die de ethanolfabriek leidt, is het proces gelijk aan het brouwen van bier. Hijzelf rijdt een jaguar Mark ll en raadt het rijden met ethanol sterk af voor een oldtimer. Er zijn ook andere verbindingen die je kunt gebruiken op alcoholbasis die minder schadelijke bijwerkingen hebben, maar die wel wat duurder zijn. Dus koos de benzine-industrie voor ethanol om begrijpelijke redenen.

Op zich kan iedere auto op alcohol rijden. De T-Ford reed op 100% alcohol, maar was daar wel aan aangepast uiteraard. Alcohol vertraagt wel het verbrandingsproces, zodat het ontstekings-

tijdstip ook gewijzigd zal moeten worden. De fabrieksinstructie is toch al niet meer te volgen, omdat de huidige benzine ook sterk gewijzigd is, hetgeen velen doet besluiten om de ontsteking vroeger te zetten. De ethanol heeft een aantal schadelijke neveneffecten, met name voor onze auto's. Het is sterk hygroscopisch, dat wil zeggen dat het water aantrekt. Dat water zal ijzeren delen zoals een benzinetank doen roesten. Modernere auto’s hebben doorgaans een plastic benzinetank. Ook is van ethanol bekend dat het rubberen delen. pakkingen en aluminium aantast. Ethanolbenzine is instabiel. Door het staan in de tank (bijvoorbeeld in de winterstalling) vervalt het tot een slijmerige, kristalvormende emulsie, die later de sproeiers kan verstoppen. Men zegt dat in het algemeen E 10 na een maand verandert in chemisch afval. Een ander nadeel van ethanol is dat het bij een toevoeging aan benzine voor meer dan 7,5 % de verbranding beïnvloedt. Een moderne, computergestuurde auto kan dat bijstellen, onze auto's kunnen dat niet. In Nederland is het ethanol -alcoholpercentage 7%, net als in Frankrijk. Belgie heeft echter een 9% toevoeging. In Frankrijk kun je momenteel een apparaat kopen dat je in de auto kunt aanbrengen, zodat je ethanol85 kunt rijden (85% ethanol). Het kost vier á vijfhonderd euro. Een liter ethanol kost in Frankrijk € 0.70. Nadeel: je moet het wel zelf mengen, maar dan rijd je supergoedkoop. Misschien wordt in de toekomst het ethanolpercentage op 20% gebracht, want bij een 20% toevoeging levert een Otto motor het

hoogste rendement. De fabriek te Rotterdam koopt in heel Europa maisplanten op om te verwerken tot ethanol en eiwitrijk veevoer. Boeren kunnen besluiten om maïs te verbouwen in plaats van eten voor de mens, dit verschijnsel noemt men voedselverdringing.

Het is beter om E5/E10 benzine niet te gebruiken. zolang er benzine “'98” wordt geleverd. De “98” benzine is beslist ethanolvrij. Marc Vos, van afdeling-Zuid, liet mij weten de dat in zijn woonplaats

aanwezige Tamoil 98 buiten zijn verwachting zelfs ethanolvrij is. De benzinemaatschappijen hebben beloofd dat de bestaande “98" pompen voor 70% zullen blijven. Iets verder rijden in sommige

gevallen. Voor de langere termijn worden geen garanties gegeven.

Heeft elektrisch rijden dan de toekomst?

Niemand die ik gesproken heb in het kader van mijn werkzaamheden voor de Fehac, behalve politici, geven batterij-elektrisch rijden een toekomst. De CO2 belasting is minimaal 15% bij elektrisch rijden van "cradel to wheel", zoals dat heet en daarmee wordt de doelstelling van Logo niet gehaald.

Genoemde doelstelling is 0% CO2. Daarbij geeft de opslag van elektrische energie in batterijen een groot energieverlies met de stand van de huidige batterijtechniek. Het valt niet op zeer korte termijn te verwachten dat er baanbrekende ontdekkingen zullen worden gedaan om de batterij-opslag te verbeteren. Een spinazieblad doet het beter om van de zon elektriciteit te maken en op te slaan.


Een ander nadeel van batterij-elektrisch is dat er een nieuwe laad infrastructuur moet worden gebouwd, die uiteraard niet gratis is. Of zoals het “ontwerp Nationale Omgevingsvisie" voorstelt voor

het zware vrachtverkeer om dat verkeer in vaste corridors te laten rijden waar, langs de kant van de corridor, hier en daar volgeladen accu's staan, Dit om het probleem op te lossen dat het zware

vrachtwagentransport meer accu's moet meenemen dan lading. Het een en ander lijkt mij niet van een toekomstbestendige visie te getuigen.

E-fuel

De toekomst zal wellicht blijken te gaan over e-fuel. Een techniek waarmee onze oldtimers zeer gebaat zouden zijn en die tevens een bijdrage aan een schonere luchtkwaliteit kan leveren. En die,

omdat vliegtuigen evenmin elektrisch gaan vliegen, omarmd wordt door luchtvaartmaatschappijen. Op vliegveld Zestienhoven (Rotterdam Den Haag Airport) is een proefopstelling in werking.

De FEHAC is naarstig op zoek naar een partner om een pilot met een oldtimer te doen. E-fuel is een synthetische brandstof, die door middel van elektrolyse van water te maken is. Vervolgens

neemt men “renewable” CO2. en voegt dat toe aan de bij elektrolyse vrijgekomen waterstof. Deze synthetische benzine of diesel is CO2. neutraal. Audi en Bosch zijn er druk mee bezig.

Automotoren kunnen zonder wijzigingen e-fuel gebruiken. De bestaande infrastructuur kan behouden blijven en het is gunstig voor het milieu. E-fuel is gemakkelijk en goedkoop op te slaan.

Ook zal er geen verdringing zijn van de voedselproductie door maïsverbouw voor alcohol als toevoeging aan de benzine. De wind- en zonne-energie geven veel schommelingen. Soms waait

het hard en heeft niemand energie nodig. Opslaan in een batterij geeft veel energieverlies. Een rendementsverbetering van zowel zonne- als windenergie is te verkrijgen door de "overtollige"
energie te gebruiken voor de productie van e-fuel. Het is aan de politici om keuzes te maken en die zitten nog immer op de batterij-elektrische lijn, maar het valt te hopen dat e-fuel het pleit wint, voor ons, maar ook voor het milieu.

Herman Sluiter

Bron: Traction Avant Nederland