**** De laatste editie van Koffie, Kletsen & Klassiekers 2021, die gehouden zou worden op maandag 27 september, gaat definitief NIET door. ***

Activiteitenkalender 2020

U allen bent inmiddels op de hoogte van de ernst van de Corona epidemie, en de door de regering opgelegde maatregelen om verspreiding van het virus te beperken. Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni a.s. verboden, en daaronder zijn uiteraard ook de evenementen in O.T.V.-verband begrepen.

Ingegeven door bovenstaande is kalender voor 2020 tijdelijk verwijderd, dit om onduidelijkheden en vergissingen te voorkomen. Zodra de situatie ten goede is gewijzigd, komt een aangepaste versie.