Frequently Asked Questions
(Veel Gestelde Vragen)

 

Wat bedraagt de contributie per jaar?   De contributie bedraagt per jaar € 25.00
Zijn er clubavonden?   Elke maand is er een zg. Praatavond
Wordt er een clubblad uitgegeven?   Ongeveer 6 tot 8 keer per jaar verschijnt de O.T.V. Nieuwsbrief
Heeft uw club één merk vooertuigen?   Alle merken en modellen zijn welkom, voorwaarde het betreft auto's van vóór 1 januari 1970
     

 

          OTV logo kleur 250 round