Aan het lidmaatschap van O.T.V. Brabant Limburg zijn voorwaarden en contributie verbonden.

 1. Iedereen kan lid worden van OTV; bij deelname aan een door of vanwege OTV georganiseerde rit, moet de auto van bouwjaar 1969 zijn of ouder.
  Het bestuur van OTV kan besluiten dat, voor wie al lid is van OTV, een auto bij uitzondering toegelaten wordt tot ritdeelname indien het gaat om een exclusieve of zeldzame auto t/m het bouwjaar 1974; het bestuur neemt de definitieve beslissing daarover na een stemming door de aanwezige leden op de OTV-praatavond.
 2. De auto waarmee aan de OTV-ritten wordt deelgenomen, dient aan de wettelijke en technische eisen te voldoen; vereist is minimaal een WA-verzekering en -indien vereist- een geldige APK-keuring.
 3. Het bestuur van de OTV, de organisatie c.q. de rit-uitzetters is of zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen bij deelname aan OTV-ritten.
 4. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar. Het inschrijfgeld voor de OTV bedraagt eenmalig € 7, -.
 5. De contributie is vastgesteld op € 25 - per kalenderjaar. Dit is inclusief het persoonsgebonden lidmaatschapspasje dat gratis  toegang geeft tot bezoek aan het NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie) in Helmond.
 6. Inschrijfgeld en contributie dient u over te maken aan:
  T.Jennissen OTV, bankrekening nummer  NL96 RABO 011 93 72 347.
 7. Kinderen die zelfstandig wonen dienen zelf lid te worden.
 8. Door of namens OTV worden ongeveer 6 OTV-ritten per jaar georganiseerd. Bij OTV-ritten is de vertrektijd bepaald op 11.45 uur; terugkomst op het eindpunt is uiterlijk 16.30 uur, waarna wordt afgesloten met een tombola.
 9. Inschrijven voor de ritten kan vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 11.45 uur, tenzij anders vermeld in de nieuwsbrief. De kosten per inschrijving bedragen € 10,00.
 10. Niet-leden kunnen zonder lidmaatschap een OTV-rit meerijden, echter buiten mededingen van de prijzen. De kosten per inschrijving zijn voor hen € 12,00.
 11. De ritwinnaar maakt een verslag van de dag en stuurt dit zo spoedig mogelijk naar het secretariaat. Het verslag wordt opgenomen in een volgende Nieuwsbrief.
 12. Alle leden zijn welkom op de maandelijkse praatavond van OTV. Deze vindt in principe plaats elke 2e maandag van de maand in: “De Platte Vonder”, Nieuwendijk 14 5712 EM Someren-Eind, tel: 0493-491381.
  De aanvang van de praatavond tijdens de wintertijd is 20.00 uur, tijdens de zomertijd is de aanvang 20.30 uur.

Dit Reglement is vastgesteld op 11-11-2013 en gewijzigd op 10-10-2016.
Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur. 


          OTV logo kleur 250 round

Opgericht in het najaar van 1974, is OTV Brabant Limburg een informele club van ongeveer 130 oldtimer vrienden uit Brabant en Limburg. Zij zijn de trotse bezitters van auto's van alle merken, met een bouwjaar van vóór 1 januari 1970. OTV (Oldtimer Vrienden Brabant en Limburg) is –zoals de naam al suggereert– een club van heel verspreid wonende oldtimerliefhebbers uit Noord-Brabant, Limburg en deels uit Gelderland.
 
Elke 2e maandag van de maand komen de leden bij elkaar voor een gezellige en informele Praatavond. Deze vindt plaats in Partycentrum “De Plattevonder” in Someren-Eind. O.T.V. organiseert zes keer per jaar een toertocht voor de leden. Deze tochten worden leden uitgezet.
Daarnaast worden ook regelmatig uitstapjes georganiseerd